STRESS-SAFETY

19.09.2019 14:53

STRESS-SAFETY

Stres a psychická únava patří k pracovnímu prostředí zcela přirozeně a je chybou:

 • přehlížet aktuální i dlouhodobá témata, která zaměstnance stresují
 • tvářit se, že "to lidi přehání" a pracovní nebo psychický tlak ve firmě neřešit
 • vytvářet sebeklam " u nás" jsme štastní a stres tu nemáme          
 • o stresu nemluvit, z psychické únavy dělat zakázané téma nebo situaci zlehčovat.

Profesionální prostředí a zdravá firemní kultura naopak:


 • vytváří příležitosti edukace témat psychika, emoce, stres, psychická únava aj.
 • dává možnost učit se moderní trendy, jak tuto oblast pracovní zátěže preventovat
 • psychiku vnímá jako součást bezpečnosti práce a firemní zodpovědnosti

Firemní programům STRESS SAFETY se věnuji intenzivně od roku 2012.

V současné době - od března 2020 - však podoba a intenzita tohoto programu získala zcela nové rozměry.


Firmy aktuálně nejčastěji zajišťují pro své zaměstnance a manažery:


A) Individuální osobní nebo online konzultace:

 • jak v současné době udržet motivaci a výkonnost firemních týmů
 • jak preventovat a řešit osobní i profesní problémy (stres) 
 • možnost s externím člověkem konzultovat dění ve firemním týmu
 • možnost konzultovat vlastní emoce a psychický stav
 • jak řešit a preventovat stavy odloučení nebo změny fungování firemních týmů

B) Individuální osobní nebo online tréninky, koučink a mentoring:

 • cílem je předat potřebné znalosti z oblasti manažerské psychologie
 • jak aktuálně posilovat psychickou odolnost - Resilience
 • příprava na návrat do plného režimu, který bude po karanténě jistě "jiný" 

C) Týmové přednášky a kurzy na téma:

 • Manažerská psychologie
 • Práce s mindsety a psychickými stavy
 • Krizové řízení a psychologie týmu
 • Psychická odolnost - Resilience

 ....a další inidividuální a specifická témata dle velikosti, oboru a zaměření firmy.

Stále častěji se objevuje firemní zadání


"MOŽNOST OTEVŘENĚ MLUVIT S EXTERNISTOU / ODBORNÍKEM":


 • O AKTUÁLNÍM DĚNÍ VE FIRMĚ,
 • JAK SOUČASNÁ SITUACE OVLIVŇUJE OSOBNÍ ŽIVOT
 • JAK SOUČASNOU SITUACI ZVLÁDAT
 • JAK SE PŘIPRAVIT NA "COKOLI" V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ

a o dalších tématech, které zaměstnanci a manažeři v současnosti řeší.


Rozhovor s odborníkem jim nabídne jiný pohled na věc, pocit úlevy a možnost s danou situací aktivně pracovat a především vše otevřeně pojmenovat nebo popsat.

Taková možnost sama o sobě často přináší okamžitou úlevu.

Rozhovor s externistou je v tomto samozřejmě pro řadu lidí samozřejmě přijatelnější a příjemnější  než interní řešení.

 

Jednou z forem, jak program STRESS SAFETY DAY ve firmách probíhá je např.:

10:00 - 11:00 - přednáška, workshop na vybrané téma otevřená "všem" ve firmě

11:00 - 17:00 - pro zájemce individuální konzultace ( nejčastěji 30 min )  

Pokud i ve Vaší firmě chcete spustit program STRESS SAFETY DAY nebo jemu podobný a umožnit tak Vašim zaměstnancům a manažerům možnost online konzultací nebo rozvoje, kontaktujte mne přímo na jiri.kastner@kasty.cz / 603 82 82 42 .


Stále více firem si uvědomuje, že nárůst psychické únavy a stresu nevyplývá pouze "z náročnosti doby a množství práce" , ale je mimo jiné následkem narůstajícího počtu duševně pracujích na úkor manuálních činností.

Navíc dnes i do manuálních pracovních pozic vstupuje daleko častěji nutnost převzít zodpovědnost, dělat samostatná rozhodnutí a tím i roste psychická zátěž na pracovních pozicích mimo management firmy, kde je psychická náročnost ještě vyšší a zároveň logicky vyplývající z podstaty činnosti.

Firmy oblast psychiky přijaly velmi zodpovědně především z pohledu kvality a výkonnosti, ale i jako prevenci možným problémům spojených s úrazy a nemocemi ( i psychického rázu ) včetně zodpovědnosti za události typu infarkt, vyhoření, mozkové příhody a poruchy psychiky.

Program, školení, workshopy a přednášky STRESS-SAFETY využívají firmy všech oborů, velikostí a na všech úrovních své hierarchie. Aktivní firmy pak mohou deklarovat svou kompletní bezpečnost práce včetně STRESS-SAFETY.

Mezi témata programu STRESS-SAFETY patří např.:

 • MindShity
 • Emoční přednasranost
 • IQ, EQ, SQ
 • Agresivní pasivita
 • Výživa mozku

Pokud i ve Vaší firmě chcete spustit program STRESS SAFETY DAY nebo jemu podobný a umožnit tak Vašim zaměstnancům a manažerům možnost online konzultací nebo rozvoje, kontaktujte mne přímo na jiri.kastner@kasty.cz / 603 82 82 42 .

Těším se na spolupráci!

   STRES A PSYCHICKÁ ÚNAVA        
....   patří do života profesionála, ale...

... ale  musí umět s těmito stavy pracovat. Není tedy cílem stres a psychickou únavu odstranit. To bychom se chtěli zbavit něčeho, co vaše psychika vlastně potřebuje. Otázkou je, zda mi ovládáme stres nebo on ovládá nás. Stejně tak je psychická únava pro naši psychiku přirozeným jevem, ale nesmí se v nás kumulovat a narůstat bez kontroly.

JE MOŽNÉ SE V PRÁCI ZBAVIT STRESU?

Pocit tlaku, zodpovědnosti, ale i těšení se nebo zvědavost nás často přibližuje do stavu, který nazýváme stresem. Stres samotný však není často ten hlavní problém. Pro psychiku jsou často větší zátěží myšlenky nebo sebehodnocení se stresem spojené.  Jsem ve stresu, tak asi „něco“ nezvládám, nebo se děje „něco“ v mém životě špatně. Měli bychom stres umět lépe přijmout a pracovat s ním, ale to musíme vědět jak.

Paradoxně se někdy ve firmách objevuje podezření, že kdo není dostatečně ve stresu, ,,ten to nebere dostatečně vážně¨.

Podobné myšlenky často vytvářejí na psychiku dlouhodobě větší tlak než stresové situace samotné.

Navíc se za stresem nebo stavem vyhoření často skrývají stavy, které se pouze nehodí říkat nahlas. Například obyčejné zklamání, znechucení, nuda, nenaplnění, pocit zbytečné práce anebo vnitřní nejistota, zda děláme to, co opravdu chceme.

Součástí psychohygieny a práce s psychikou je odvaha nazývat věci a stavy vlastní psychiky pravým jménem a podle toho je i řešit.

Někdy ve firmách také řešíme chybějící skutečný vztah k řemeslu. Pokud někdo chodí do práce ,,jen pro peníze¨, tak mu samozřejmě bude ve firmě daleko více věcí vadit a častěji se tak dostávat sám sebe i okolí do stresu nebo stavu nespokojenosti. Nenechte si tedy i z důvodu vlastní psychické odolnosti svůj vztah k řemeslu a firmě narušit remcáním druhých.

MÁM V PRÁCI SVÉ EMOCE POTLAČOVAT?

Tato otázka se na mých přednáškách a od mých klientů objevuje velmi často a rovnou i s dovětkem, že lidé své emoce potlačovat nechtějí, protože pak mají pocit ztráty přirozenosti.

Má odpověď je, že kde nežádoucí emoce nevznikají, tam není důvod emoce potlačovat.

Mít emoce pod kontrolou tedy neznamená již vzniklé emoce potlačovat, ale umět rozhodnout, které emoce jsou v danou chvíli adekvátní a odpovídající.

Zadání profesionality není vztek potlačovat, ale vůbec vztek v práci nespouštět. Kdo z nás by chtěl, aby se jeho zubař při výkonu své práce vztekal, nadával a ulevoval si od svých „přirozených emocí“?

Naše přání je, aby zubař udělal svůj profesionální výkon v klidu a s rozvahou. Stejné zadání by mělo platit pro každé řemeslo včetně manažerského. Tématem tedy není, jak například vztek potlačovat, prodýchávat nebo jej uvolňovat, ale jak vztek vůbec nenastartovat. A tak je to s každou emocí i stresovou reakcí, které ovlivňují náš pracovní výkon.

Dobrá zpráva je, že poměrně jednoduchým mentálním tréninkem lze dosáhnout rychlé výsledky.

Souhlasím s tvrzením, že profesionál by měl být vždy zodpovědný za svou náladu a mělo by mu být blízké tvrzení: ,,Určuj nebo budeš určován!¨. Chování dospělé osobnosti by tedy neměly určovat nahodilé události, jako například, že mu přišel ,,nějaký email¨ nebo, že mu ,,někdo něco řekl¨. Je tedy velký rozdíl své emoce a nálady potlačovat nebo je určovat.

JAK BÝT VŮČI STRESU ODOLNĚJŠÍ?

Stejně jako tělo i psychika má svůj imunitní systém, o který je třeba pečovat a posilovat ho.

Vitamín C zde však nestačí. Řada lidí zná a praktikuje aktivity, které spadají do kapitoly kondiční trénink s cílem posílení, rozvoje nebo alespoň udržení určitého stavu těla. Stejně tak existuje mentální trénink, který má při pravidelném cvičení stejně pozitivní vliv na psychiku a emoce.

S imunitou psychiky a mentálním tréninkem souvisí i výživa mozku, která je pro naši psychiku a emoční stavy velmi důležitá. Víte, jakým složením stravy pozitivně ovlivnit činnost mozku a tím i posílit svou psychiku a emoce?

Míru stresu, který v našem životě prožíváme určuje i naše pracovní prostředí. Proto je na místě volit firemní kultury, které obsahují firemní mindset návyky a pravidla, které pravděpodobnost stresových situací nejen snižují, ale především nás s nimi učí pracovat.

V řadě firem se stresovým situacím už z podstaty činnosti nelze vyhnout, ale každá firma může převzít zodpovědnost a být STRESS SAFETY.

Reálný stav psychiky a složení emočního smogu ve firmě je však především na profesionalitě a zodpovědnosti každého z nás. A k tomu rád pomáhám sdílením informací i svých zkušeností z praxe.

                                                          www.Kastner-Reference.cz


www.STRESS-SAFETY.cz / www.STRESS-SAFETY.sk / www.STRESS-SAFETY.com


RSS

Blog

HUMAN SKILLS

09. 10. 2023
Děkuji všem, kteří jste absolvovali mou přednášku HUMAN SKILLS na akci TÝDEN INOVACÍ. Bylo Vás více než 110 židlí v sále a na Linkedinu projevilo zájem přes 500 z Vás. Moc si takového zájmu vážím a formou poděkování i reakce je online workshop, ve kterém  toto téma znovu společně otevřeme a věřím, že nabídnu i více inforamcí, než se vešlo do původní 50ti minutové přednášky. Těším se a pokud máte zájem o více informací stačí poslat Vaše kontakty pomocí formuláře níže a napsat heslo "HUMAN SKILLS" a my se Vám ozveme. Děkuji a těším se Jiří Kastner

Archiv blogu

Reference

ECONOMIA HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

ZUZANA HEJNOVÁ ATLETIKA

ROBERT ŠKALOUD TECH-LIT

Rychlý kontakt

Facebook
Twitter
In

Mgr. Jiří Kastner, MBA
+420 603 82 82 42


Klíčová slova mé práce

 • Mentální trénink
 • Psychologie výkonu a úspěchu
 • Vzorce úspěchu
 • Sport, Golf, Trenér
 • Business, Byznys
 • Management
 • Leaderment
 • Leadership

Vzorce úspěchu

 • Jaké hodnoty ovládají Váš život ?
 • Jakým hodnotám věříte?
 • Jaké hodnoty vytváříte a předáváte?
 • Jaké výsledky od sebe očekáváte?

© 2024, JIŘÍ KASTNER – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑